Splošni pogoji uporabe
spletnega portala

Uvod

Spletni portal »www.otroski-ortodont.si« je v lasti in v upravljanju PR&PARTNERJI, Aljoša Rižner s.p., Jeranova 5a, 1000 Ljubljana, kateri posluje skladno z veljavnim pravom Republike Slovenije.

Spletni portal omogoča:
– pomoč pri iskanju ponudb za ortodontske storitve,
– izvaja oglaševanje ob upoštevanju veljavne zakonodaje in teh splošnih pogojev uporabe,
– objavljanje splošnih in specialnih informacij o zobozdravstvenih in drugih storitvah v zvezi z zdravjem ter objavljanje nasvetov za zdrav način življenja.

Namen spletnega portala »otroski-ortodont« je ustvariti platformo, ki želi izboljšati preglednost in dostopnost do ortodontskih storitev in sicer na način, da pomaga iskalcem pri odločanju ter izbiri najprimernejšega in najkvalitetnejšega ortodontskega zdravljenja.

Pomen izrazov

Posrednik – je PR&PARTNERJI, Aljoša Rižner s.p., Jeranova 5a, 1000 Ljubljana;
Izvajalec – je ortodontska ambulanta na Hrvaškem, ki iskalcem prek svojega licenciranega strokovnega osebja nudi storitve ortodontskega zdravljenja v skladu z veljavno zakonodajo;
Iskalec – je fizična oseba, starejša od 18 let, ki išče ortodontsko storitve zase ali za drugo osebo in je pri posredniku oddala povpraševanje za pridobitev ponudbe s strani izvajalca za izvedbo ortodontske storitve;
Naročnik – je izvajalec, ki opravlja dejavnost povezano z zobozdravstvom ali druga pravna oseba
Spletni portal – je spletna stran »www.otroski-ortodont.si«, ki vključuje tudi vse spletne strani in podstrani znotraj navedene domene.
Uporabnik – je vsak obiskovalec spletnega portala;
Pogoji uporabe – splošni pogoji uporabe spletnega portala;

Pogoji uporabe

Pogoji uporabe določajo način uporabe spletnega portala (»www.otroski-ortodont.si«), zato vsakega uporabnika prosimo, da si jih pred uporabo portala natančno prebere. Namreč šteje se, da se uporabnik v primeru uporabe spletnega portala posledično strinjajo s pogoji uporabe. V primeru, da se uporabniki nestrinjanja z pogoji uporabe, ga prosimo, da našega spletnega portala ne uporablja ter da ga tudi nemudoma zapusti.

Pogoje uporabe izdaja lastnik spletnega portala, ki si pridržuje pravico do vseh sprememb pogoje uporabe brez prehodnega obvestila. O spremembi pogojev uporabe bo lastnik seznani uporabnike z pravočasno objavo novih pogojev uporabe na spletnem portalu. Vsaka uporaba spletnega portala je podvržena veljavnosti pogojem uporabe, ki so v danem trenutku objavljeni.

Za seznanjenost z veljavnimi pogoji uporabe je odgovoren vsak uporabnik sam. Z vstopom na spletni portal uporabnik soglaša, da je seznanjen z veljavnimi pogoji uporabe ter da jih bo pri uporabi spletnega portala v celoti spoštoval.

Način delovanje spletnega portala

– Pomoč pri iskanju ponudb:
Na portalu je možno dostopati do vseh ustreznih informacij, ki jih iskalec potrebuje za oddajo povpraševanja pri iskanju ortodontskih storitev. Iskalcu je na spletnem portalu zagotovljen kontaktni obrazec za oddajo povpraševanja, v katerega vpiše svoje kontaktne podatke. Povpraševanje, ki ga odda iskalec je poziv za pridobitev ponudbe za izvedbo ortodontske storitve s strani izvajalca, poziv za pregled pri izvajalcu ali pa poziv za pridobitev informacij o trgu ortodontskih storitev. Oddaja povpraševanja s strani iskalca je popolnoma brezplačna in brez nobenih obveznosti.

Posrednik na podlagi povpraševanja iskalca v najkrajšem možnem času poišče najprimernejšega izvajalca glede na individualne želje in potrebe iskalca, ter pošlje posredovane podatke iskalca ustreznemu izvajalcu, da slednji pripravi ponudbo za izvedbo ortodontskega zdravljenja.

Posrednik si pridružuje pravico, da zaradi učinkovitega in optimalnega načina delovanja pri iskanju najprimernejšega izvajalca za posameznega iskalca, da lahko kontaktira iskalca preko telefona ali elektronske pošte tudi kontaktira. Namreč namen vzpostavitve kontakta je le želja po pridobitvi ustreznejših podatkov oziroma informacij od iskalca in sicer z namenom lažjega iskanja naj primernejšega izvajalca glede na specifične potrebe vsakega posameznika. Z vsakim izvajalcem ima posrednik sklenjeno pogodbo, s katero je vsak izvajalec zaveza k zagotoviti ortodontskih storitev na najvišjem nivoju ob upoštevanju vseh standardov in veljavne zakonodaje.

Iskalec lahko za isto vrsto ortodontske storitve odda le eno povpraševanje. V kolikor odda več povpraševanj in se te med seboj ne razlikujejo, si posrednik pridružuje pravico, da preostalih vloženih povpraševanj izvajalcem ne posreduje. 

Izvajalec na podlagi zbranih podatkov iz povpraševanja povabi iskalca na pregled. Takšen pregled, pa je v določenih primerih lahko tudi plačljiv. Stroške takšnega pregleda nosi iskalec sam.

Podatki o zdravstvenem stanju iskalca ali osebe, ki pri izvajalcu opravlja ortodontsko storitev, so podatki s katerimi posrednik ne razpolaga.

Ceno ortodontske storitve za vsako posamezno povpraševanje določa izvajalec sam, pri čemer se cene v ponudbi pri posameznih izvajalcev med seboj lahko tudi razlikujejo. Posrednik nima neposrednega vpliva na določanje cene v ponudbi za individualno ortodontsko zdravljenje, saj jo določa vsak izvajalec sam. Iskalci, katerih otroci so upravičeni do povrnitve stroškov s strani ZZZS, morajo sami oddati vlogo za povrnitev sredstev. Posrednik lahko proti plačilu to storitev opravi namesto njih. Iskalci se pred odločitvijo za začetek zdravljenja posvetujejo o pogojih in načinu oddaje vlog z enoto ZZZS, kamor bodo kasneje oddajali vloge. 

V času veljavnosti ponudbe se iskalec prostovoljno odloči ali bo ponudbo sprejel ali ne. Skladno z veljavno običajno prakso in zakonodajo, morata izvajalec in iskalec med seboj skleniti dogovor (pogodbo o izvajanju dogovorjene ortodontske storitve) in se samostojno dogovoriti o terminu za pričetek ortodontskega zdravljenja.

Plačilo ortodontski storitev, ki jih bo za iskalca opravil izvajalec, bo iskalec plačal neposredno izvajalcu. Posrednik v nobenem primeru ne nastopa kot naročnik ali plačnik ortodontske storitve, ampak le izvaja pomoč pri iskanju najboljših in najbolj ustreznih ponudb glede na specifične želje ter potrebe posameznega iskalca. Za plačilo posredniške provizije se s posebno pogodbo dogovorita posrednik in izvajalec.

Posrednik si pridružuje pravico, da lahko pri izvajalcu ali pri iskalcu preveri uspešnost dogovora, samo zadovoljstvo ter uspešnost realizacije samega zdravljenja.

Odgovornost

Vsaka uporaba spletnega portala je na lastno odgovornost. Z uporabo spletnega portala se uporabnik strinja, da PR&PARTNERJI, Aljoša Rižner s.p., Jeranova 5a, 1000 Ljubljana, njegovi zaposleni in njegovi poslovni partnerji niso odgovorni za škodo, za nadomestila škode ali stroškov, vključno s stroški pravnega zastopanja, ki lahko eventualno nastali z uporabo tega spletnega portala.

Informacije in druge vsebine, ki so objavljene na spletnem portalu, so informativne narave. Posrednik in druge osebe, ki so sodelovale pri pripravi vsebin objavljenih na spletnem portalu se bodo trudile za točnost, pravilnost, ažurnost ter koristnost spletnih vsebin. Pri čemer slednji niso odgovorne za njihovo pravilnost, točnost, popolnost in ažurnost, ravno tako niso odgovorne za tipkarske napake in druge škodljive posledice, ki bi morebiti nastale na podlagi uporabe podatkov iz vsebin spletnega portala. Posrednik tudi ne odgovarja za morebitne tehnične pomanjkljivosti na spletnem portalu. Morebitne objavljene informativne cene ortodontskih storitev na spletnem portalu so pridobljene na podlagi lastnih raziskovanj posrednika in javno dostopnih podatkov, zato posrednik ne prevzema nobene odgovornosti.

Vsebine na spletnem portalu se uporabljajo le kot vir splošnih informacij in nikakor ne morejo nadomestiti posveta z zdravnikom, farmacevtom, zobozdravnikom ali drugim izvajalcem zobozdravstvenih storitev. Če se odločite, da se zanesete na kakršno koli vsebino na spletnem portalu, se morate zavedati, da to storite na lastno odgovornost. V primeru poškodb ali bolezni zob, obzobnih tkiv, čeljusti in drugih z zobozdravstvenimi storitvami povezanih težav, se obrnite na svojega zobozdravnika, oralnega kirurga ali ortodonta, ki so edini poklicani za pravilno presojo vašega zdravstvenega stanja ali načina jemanja zdravil.

Posrednik prav tako ne prevzema nobenih obveznosti in nobene odgovornosti v zvezi s sklenitvijo dogovora oziroma pogodbe med izvajalcem in iskalcem. Posrednik tudi neposredno ali posredno ne odgovarja za škodo, ki bi morebiti nastala zaradi zamude ali neopravljene ortodontske storitve s strani izvajalca.

Prav tako posrednik ne odgovarja za škodo ali druge nevšečnosti, ki bi morebiti nastale pred, med ali po opravljeni ortodontski storitvi. Posrednik tudi ne odgovarja za nedelovanje kontaktnega obrazca ali za napake, ki bi nastale med pošiljanjem elektronskih ali pisnih sporočil med posrednikom in iskalcem ali med posrednikom in izvajalcem. Posrednik tudi ne odgovarja za vsebino in točnost podatkov, ki mu jih je posredoval iskalec oziroma izvajalec iskalec, niti ne odgovarja za pripravo in resnost ponudbe s strani izvajalca. Posrednik ne odgovarja za škodo, ki bi jo utrpel izvajalec zaradi neprihoda iskalca na izvajanje ortodontske storitve ali za neplačilo opravljenih ortodontskih storitev s strani iskalca.

Iskalec mora podatke, ki jih je dobil s strani izvajalca ali posrednika na podlagi povpraševanja na tem spletnem portalu, uporablja zgolj za osebno rabo in jih ne sme posredovati drugim osebam ali kadarkoli objaviti. S sprejemom ponudbe se iskalec strinja, da je za izvedbo ortodontske storitve odgovoren izključno izvajalec. Iskalec in izvajalec se morata pred podpisom pogodbe dogovoriti in opredeliti do vseh ključnih podrobnosti v pogodbi, kakor tudi v zvezi z ortodontsko storitvijo.

Iskalec sam odgovarja za izbiro izvajalca, zato spletni portal ne prevzema odgovornosti za izvedbo ortodontske storitve.

Spletni portal bo praviloma dostopen 24 ur na dan in vse dni v letu. Posrednik pa si pridržuje pravico do omejitve dostopa zaradi tehničnih ali drugih razlogov brez vnaprejšnjega opozorila. Posrednik se bo trudil zagotavljati neprestano delovanje spletnega portala, vendar ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala zaradi nedelovanje spletnega portala. Posrednik tudi ne more biti odgovoren za kakršnekoli poškodbe, vključno s poškodbami zaradi virusov, računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije ali naprave, s katero je mogoče dostopati do spletnega portala, zaradi kakršnekoli njegove uporabe. Uporabnik mora sam poskrbeti za ustrezno zaščito pred vdori in virusi na napravah, ki jih uporablja.

Kadar povezave na spletnem portalu vodijo do spletnih strani izven spletnega portala, te strani niso pod nadzorom in upravljanjem posrednika. V takšnih primerih posrednik nima nobenega vpliva na njihovo vsebino in varnost teh spletnih strani, zato ne prevzema odgovornosti za varstvo in zaščito podatkov, posredovanih s strani uporabnikov na teh spletnih straneh. Te povezave uporabnikom lahko služijo le kot pomoč pri iskanju informacij in vključitev povezav na portal ne pomeni odobravanja portala za te strani ali kakršne koli povezave z upravljavci teh strani.

Oglasi na spletnem portalu oziroma oglasi posredovani prek spletnega portala so last tistega uporabnika, ki oglas objavi oziroma ga posreduje. Za resničnost oddanih oglasov, pravilnost njihove vsebine ter skladnost oglasov z veljavno zakonodajo je odgovorna oseba naročnik, ki oglas objavila oziroma posredovala. Oglasi morajo biti v slovenskem jeziku, spoštovati morajo Slovenski oglaševalski kodeks ter ne smejo zavajati uporabnika in vsebovati škodljivih vsebin. Posrednik ni odgovoren za resnost ponudb iz oglasov ter kakovost ali druge vidike izvedbe storitev, ki so navedeni v vsebini oglasov. Posrednik ni zavezan k preverjanju vsebine oddanih oglasov in ne prevzema nobene odgovornosti, ki iz tega naslova izhajajo. Prepovedano je naročanje in objavljanje oglasov, ki bi lahko pomenilo objavljanje potrebe po delu, nudenje dela ali zaposlovanja dela na črno v skladu z zakonodajo, ki preprečuje delo in zaposlovanje na črno. Naročnik, ki oglas oddaja se z oddajo oglasa zavezuje, da ima dejavnost na katero se oglas nanaša opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu oziroma vpisano v register.

Varstvo osebnih podatkov

Iskalec z oddajo podatkov prek kontaktnega obrazca ali elektronske pošte objavljene na spletnem portalu, daje izrecno soglasje posredniku, da njegove podatke lahko posreduje enemu ali več izvajalcem za namene pridobivanja ponudbe za izvedbo ortodontskih storitev. Iskalec z oddajo povpraševanja podaja tudi izrecno soglasje izvajalcem, da osebne podatke lahko uporabijo za namene priprave ponudbe in njenega obveščanja.

Pridobljene kontaktne podatke uporabnika, iskalca, naročnika ali izvajalca lahko posrednik uporablja tudi za obveščanje o novostih, storitvah, posredovanju nasvetov za zdravo življenje in posredovanje drugih informacij, ki so lahko uporabni in koristni uporabniku, iskalcu, naročniku ali izvajalcu . V vsakem takšnem poslanem sporočilu ima prejemnik sporočila možnost odjave od nadaljnjega prejemanja podobnih sporočil. Pridobljeni kontaktni podatki se hranijo trajno oziroma do preklica s strani uporabnika, iskalca, naročnika ali izvajalca. Posrednik se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval kot tajnost in si prizadeval za njihovo zaščito pred nedovoljenim dostopom tretjih oseb. Vse spremembe podatkov in druge zahteve se lahko javijo s strani uporabnika, iskalca, naročnika ali izvajalca prek kontaktnega obrazca oziroma elektronskega naslova, katerega najde na spletnem portalu. Na vloženo pisno zahtevo uporabnika, iskalca, naročnika ali izvajalca posrednik v skladu z veljavno zakonodajo nemudoma posreduje podatke osebi na katero se nanašajo.

Spletna stran uporablja piškotke, o čemer so uporabniki posebej obveščeni ob prihodu na spletni portal. Piškotki so alfa numerični identifikatorji, ki jih vpišemo na trdi disk vašega računalnika. Uporabljamo jih izključno za vašo identifikacijo, tako da vam ni treba ponovno vnašati istih podatkov pri uporabi storitev teh spletnih strani ter za statistične namene. Na portalu so integrirani tudi vtičniki za družabna omrežja. Avtomatsko na portalu beležimo tudi določene anonimne informacije, ki niso v nikakršni zvezi z uporabniki in so odvisne od načina, kako pregledujete naše spletne strani. Takšne informacije uporabljamo za namen interne raziskave. Namreč na le takšen način lahko izboljšamo naše storitve in izboljšamo uporabniško izkušnjo. Podatki so namenjeni za statistično obdelavo in varnostnim razlogov. Te informacije so npr. demografski podatki, nazivi spletnih strani, s katerih se prihaja na portal, uporabljen spletni brskalnik, trenuten IP naslov osebnega računalnika in drugo.

Podrobnejše informacije o varovanju podatkov si lahko preberete v Politiki zasebnosti.

Avtorske pravice

Vsebina portala je last PR&PARTNERJI, Aljoša Rižner s.p., Jeranova 5a, 1000 Ljubljana, razen vsebine oglasov in objav, ki so v lasti naročnikov. Ime spletnega portala »otroski-ortodont.si« se ne sme uporabljati v kateri koli obliki in za kateri koli namen, razen če je uporaba izrecno dovoljena s temi pravili uporabe, dovoljenjem posrednika ali veljavno zakonodajo.

Vsebina portala kot so besedila, grafike, slike logotipov, multimedijske vsebine in izvorna koda so last posrednika in so avtorsko pravno zaščiteni kot intelektualna lastnina oz. kot podatkovna zbirka. Poleg lastnih fotografij so nekateri grafični elementi uporabljeni s strani freepik.com, flaticon.com, unsplash.com in freedigitalphotos.net.

Če menite, da vsebina na portalu kakorkoli krši avtorske pravice nas o tem obvestite. Posrednik si pridržuje vse pravice intelektualne lastnine v največjem možnem obsegu, ki ga omogoča zakonodaja. Kakršna koli uporaba zunaj meja zakonodaje je brez dovoljenja posrednika ni nedovoljena. To velja predvsem za kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij, prevajanje in elektronsko obdelavo vsebine spletnega portala.

Prepovedano je posnemanje spletnega portala in izvajanje kakršnih koli dejavnosti, ki bi lahko škodovale ugledu, delovanju, uporabi spletnega portala ali posrednika. Prepovedan je neupravičen dostop ali kopiranje baze podatkov, uporaba avtomatskih poizvedb ali drugih robotov, ki avtomatsko pridobivajo podatke s portala ali na drugačen način avtomatsko posegajo ali komunicirajo s portalom, razen za spletne iskalnike oz. če ni to izrecno dogovorjeno z posrednikom.

Za vsako komercialno rabo spletnega portala je potreben predhoden dogovor s posrednikom. Dovoljeno je tiskanje in shranjevanje dokumentov le v osebne, izobraževalne ali druge nekomercialne namene pod pogojem, da se upošteva veljavna zakonodaja, ki ureja zaščito avtorskih pravic. V primeru dovoljene uporabe vsebin spletnega portala se morajo slednje ohraniti vse označbe avtorskih pravic ter druga obvestila in opozorila, uporaba vsebin pa ne sme biti objavljena na straneh z nezakonito in nemoralno vsebino. Za ustrezno označbo je treba navesti povezavo spletnega portala »www.otroski-ortodont.si«, kot izvor določene vsebine.

Za vsebine, ki jih na spletnem portalu objavijo naročniki (besedilne predstavitve, povezave, slike, skice, drugi grafični elementi, kontaktni podatki), se domneva, da so v izključni lasti naročnikov in niso neposredno predmet teh pogojev uporabe.

S posredovanjem vsebin na portal uporabnik in naročnik izrecno dovolita javno objavo te vsebine v okviru portala, skladno s temi pogoji uporabe.

Vsebina oglasov na spletnem portalu je v lasti tretjih oseb. Uporaba vsebine oglasov na spletnem portalu je dovoljena pod pogoji, ki jih določijo njihovi lastniki oz. imetniki avtorskih pravic. 

Reševanje sporov

V primeru pritožb, sporov ali težav, se lahko na ponudnika obrnete preko telefonske št: 040 200 198 ali na elektronski naslov info@otroski-ortodont.si. Pritožba se na navedeni elektronski naslov ponudnika odda pisno. V primeru, da se pritožba poda samo ustno preko telefona, se šteje, da pritožba ni bila vložena, posrednik pa o sporu ni bil obveščen. Postopek obravnave pritožbe oziroma obvestil o kršitvah je zaupen.

Ponudnik se zavezuje, da se bo na vse vložene pritožbe odzval pisno v najkrajšem možnem času. Pri čemer si bo slednji po svojih najboljših močeh prizadeval, da bi se morebiten spor rešil sporazumno. V kolikor to seveda ne bo mogoče, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Skladno z zakonskimi normativi, ki urejajo izvensodnem reševanju potrošniških sporov, uporabnike spletnega portala obveščamo, da ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga uporabnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/15).

PR&PARTNERJI, Aljoša Rižner s.p., 

Ljubljana, 28. 02. 2024

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nekateri od njih so obvezni, drugi so namenjeni izboljšanju vaše uporabniške izkušnje na naši spletni strani.

Close Popup
Nastavitve zasebnosti shranjene!
Nastavitve zasebnosti

Ko obiščete katero koli spletno mesto, le to lahko shranjuje ali pridobi podatke v vašem brskalniku, večinoma v obliki piškotkov. Tukaj nadzirate svoje osebne nastavitve za piškotke.

Ti piškotki so potrebni za delovanje spletnega mesta in jih ni moč onemogočiti.

Tehnični piškotki
Za pravilno delovanje spletne strani uporabljamo naslednje tehnične piškotke
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Google Tag Manager

ONEMOGOČI VSE STORITVE
OMOGOČI VSE STORITVE
Open Privacy settings